• ru
  • fi
Etusivu / Artikkelit ja uutiset / Yhteiskunta

Pietarin hallituksen viestintälautakunta: Wi-Fi metroon, valitukset nettiin

Pietarin hallituksen viestintälautakunta: Wi-Fi metroon, valitukset nettiin
Kuva: Pjotr Kovaljov, DP
16 Lokakuu 2014 / Yhteiskunta

Wi-Fi on tulossa Pietarin metroon, vaikka sen toimintaa vaikeuttaisi sääntö jonka mukaan langattoman käyttäjän on todistettava henkilöllisyytensä. Kaupungin hallitusta tämä seikka ei huolestuta, sillä päävastuu on verkko-operaattorilla. Hallitus on enemmän huolissaan omasta tietoturvallisuudestaan - kertoo Fontankalle kaupungin hallituksen viestintälautakunnan puheenjohtaja Ivan Gromov.

Olette kilpailuttamassa Meidän Pietari -virallisen portaalin toisen vaiheen kehityshanketta. Keitä ja mitä varten portaali on suunniteltu ja toteutettu?

- Kuvitellaan, että kaupunkilainen käy vaikka terveysasemalla, jossa häntä kohdeltiin töykeästi ja lattiat olivat lian peitossa. Asiasta pitää ehdottomasti valittaa epäkohdan korjaamiseksi. Tai otetaan vaikka opetusala: jospa koulun ympäri ei ole aitaa ja koulun vartija ei vaikuta luotettavalta likaisessa univormussa? Minä toki käytän nyt mielikuvitustani, mutta odotamme portaalin käyttäjien viestivän juuri tälläisistä tapauksista. Meidän on kehitettävä yhteistyössä opetus- ja terveydenhuollonlautakuntien sekä muiden hallintoelimien kanssa valitusten käsittelymenetelmä, jonka tarkoitus on epäkohdan korjaaminen. Sekä kunnan laitoksen johtajan että kaupungin osan hallinnon on reagoitava valitukseen välittömästi ja selkeästi. Portaali on julkinen matalan kynnyksen palvelu, johon kerääntyvät asiakkaiden palautteet kaupungin palveluista ja jossa näin ollen näkyy palveluiden laatu ja tehokkuus.

Mitä uudistuksia portaaliin on tulossa? Kasvaako kävijämäärä?

- Portaalin ensimmäiset puoli vuotta olivat pelkkää pilotointia. Seurasimme portaalin toimintaa ja käyttäjien kohtaamia vaikeuksia. Samalla pohdimme kansalaisten palautteiden järjestelyä ja sitä, miten vranomaisia voi motivoita reagoimaan. Oli tärkeää välttää ympäripyöreitä vastauksia. Loppujen lopuksi onnistuimme kategorisoimaan palautteita ja valituksia niin, että jokaiselle kategorialle määriteltiin vastaava taho. Samalla paikallistimme epäkohtia omassa toiminnassamme. Nyt haluamme laajentaa kategorioiden määrää yli sadan kattaaksemme kaikki kaupungin palveluiden osa-alueet.

Miten rangaistaan palvelunantajaa, joka ei reagoi kaupunkilaisen valitukseen?

- Käytämme monitasoista valvonta- ja tarkastusjärjestelmää. Valitusta käsittelevät ensin portaalin moderaattorit, jotka määrittelevät sen kategorian. Jokaista kategoriaa varten on kehitetty oma selkeä toimintamalli, joten tiedämme heti, mikä viranomainen voi osoittautua heikoksi lenkiksi. Moderoinnin jälkeen valitus lähetetään eteenpäin suoraan asiasta vastaavalle taholle, eli palvelunantajalle. Siellä on viranomainen joka käsittelee valitusta, tarkastelee tilannetta, järjestää korjaustoimenpiteet ja lähettää portaaliin vastaukseksi lausunnon tai raporttinsa. Moderaattorit antavat sitten vielä oman arvionsa toimeenpiteestä. Liian yleiset viranomaisten vastaukset ja selitykset on tarkoitus hylätä, sillä ei voi vastata rikkonutta roska-astiaa koskevaan palautteeseen, että ”taivas on sininen ja elämä ihanaa”.

Rinnastetaanko portaalin kautta lähetettyjä palautteita virallisiin kirjeitse lähetettyihin?

Kyllä, kaupungin tasolla. Portaali luotiin kaupungin hallituksen määräyksestä. Mutta palautteen muoto poikkeaa hieman lain suosittelemasta muodosta, koska lain määrittelemät käsittelyajat ovat liian pitkiä ja viranomaisten vastuu on määritelty liian yleiseksi. Haluamme tehdä palautteiden käsittelystä konkreettisempaa - esimerkiksi, vastauksen on oltava ytimekäs, ja sitä voi täydentää valokuvilla. Jos palautteen tai valituksen kirjoittaja on tyytymätön vastaukseen - esimerkiksi, vastaus ei vastaa todellisia toimeenpiteitä, eli rikki mennyt roska-astiaa ei korjattu - kaupunkilaisella on oikeus kirjoittaa toinen valitus, joka käsitellään sitten jo kaupunginosan hallinnon tasolla. <…> Käsittely kestää meillä kolmesta päivästä kahteen viikkoon, poikkeustapauksessa pidemmän ajan. Lain mukaan valituksen käsittely voi kestää kaksikin kuukautta. 

<…>

Kaksi kuukautta sitten Venäjän hallitus julkisti asetuksen, joka velvoitti julkisten Wi-Fi -verkostojen operaattoreita varmistamaan netin käyttäjien henkilöllisyyden. Miten tämä asetus toteutuu Pietarissa?

- Asetus velvoittaa nimenomaan operaattoreita varmistamaan asiakkaidensa henkilöllisyydet. Tämä ei siis ole kaupungin hallinnon vastuunalue.

Mutta tiedätte varmasti, miten julkista Wi-Fi -verkostoa kehitetään. Järjestetäänkö uusia Wi-Fi -pisteitä, ja mihin?

- Kehitämme nyt liikennelautakunnan kanssa yhteistyössä hankkeen, jolla on tarkoitus tuoda Wi-Fi -verkko metroon. Osa metroasemista on jo saanut reitittimiä - joten viemme nyt tämän vaiheen loppuun ja lisäämme reitittimiä tunneleihin. Nyt tehtävään valittu urakoitsija täsmentää teknisiä suunnitelmia. Optimistisen arvion mukaan teknisen suunnitelman arvioidaan valmistuvan vielä tämän vuoden lopussa. Koko hankkeen aikataulu selvinnee silloin.

<…>

Lisätietoa: Pietarimme -portaali aloitti toimintansa pilottiversiona 3 maaliskuuta. Kuudessa kuukaudessa siihen rekisteröityi 4180 käyttäjää, jotka lähettivät 3973 palautetta. palautteista käsittelyyn asti läpäisi runsaat kaksi tuhatta. Viranomaiset ovat käsitelleet niistä vaajat 1700 palautetta, muiden kohdalla käsittely viivästyi. Suuri osa palautteista käsittelee korttelipihojen kuntoa, muun muassa leikkipuistojen ja urheilukenttien epäkohtia, puistojen hoitamista ja rappukäytävien siisteyttä.

Haastattelu julkaistaan lyhennettynä

Ksenija Kotškova, Fontanka.ru

Ei kommentteja

Ei kommentteja

Lisää kommentti:

Voi myös kirjautua ennen kommentointia.