• ru
  • fi
Etusivu / Artikkelit ja uutiset / Politiikka, Yhteiskunta

Perustuslakioikeus puhui kansalaisjärjestöjen puolesta

Perustuslakioikeus puhui kansalaisjärjestöjen puolesta
Kuva: Sergei Konjkov, DP
18 Helmikuu 2015 / Politiikka, Yhteiskunta

Venäjän perustuslakioikeus kielsi syyttäjänvirastolta kansalaisjärjestöjen tiukat tarkastukset. Perustuslakioikeuden mielestä syyttäjänviraston tarkastukset perustuvat lakeihin, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, koska kyseisissä laeissa esitetään järjestöille ”täyttämättömät vaatimukset” eikä ”määritellä selkeitä aikatauluja”.

Perustuslakioikeuden määräys koskien kansalaisjärjestöjen ankaria ja perättömiä tarkastuksia tuli julki tänään 17 helmikuuta 2015. Tämä määräys on virallinen vastaus kuuden kansalaisjärjestön kanteluun joita perustuslakioikeus käsitteli 22 tammikuuta.

Syyttäjänvirastot ryntäsivät tarkastamaan kansalaisjärjestöjä vuonna 2013, jolloin Duumassa hyväksyttiin kuuluisa ”ulkomaalaisagenttilaki” järjestöjen toiminnasta. Syyttäjänviraston edustajat ratsasivat järjestöjä ahkerasti. Usein Syyttäjänviraston tarkastus suoritettiin ilmoittamatta ja yhteistyössä viranomaisten kanssa. Ihmisoikeuksia puolustavilta järjestöiltä vaadittiin esittämään toiminnan ”vaarattomuuden” todistukseksi pinoittain asiakirjoja. Asiakirjojen valmisteluun ja keräämiseen annettiin niukasti aikaa. Myöhästyminen tiesi sakkoja.

Loppujen lopuksi kuusi rohkeinta järjestöä kanteli perustuslakioikeuteen: heidän mielestään syyttäjänviraston toimintaa säätävä laki on ristiriidassa maan perustuslain kanssa.

Perustuslakioikeus kallistui kantelijoiden puolelle. Vaikka syyttäjänviraston toimintaan kuuluu lain mukaan järjestökentän valvonta, sen toteuttaminen ei vastaa tällä hetkellä lain normeja. Ensinnäkin, tulevasta tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen. Toiseksi, järjestöiltä ei voi vaatia asiakirjoja, jotka eivät ole järjestön hallinnan kannalta pakollisia. Kolmanneksi, toista tarkastusta ei voi tehdä samalla perusteella kuin ensimmäistä. Neljänneksi, yhteistyö muiden virastojen kanssa on tarkastuksen yhteydessä oikeutettua vain silloin, jos toinen virasto toimii ainoastaan asiantuntijana eikä tarkastajana.

Perustuslakioikeus on velvoittanut venäjän duumaa ja hallitusta muuttamaan perustuslain kanssa ristiriidassa olevat syyttäjänvirastolain pykälät puolen vuoden kuluessa. Muutosten voimaan astumista edeltävänä aikana kansalaisjärjestöjen tarkastuksiin sovelletaan samoja periaatteita kuin yritysten tarkastukseen. Kaikki muut asiaan liittyvät muiden oikeusasteiden hylkäämät järjestöjen kantelut voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn.

Aiemmin, huhtikuussa 2014, perustuslakioikeus on jo käsitellyt kansalaisjärjestöjen liittyviä säädöksiä. Silloin kyse oli nimenomaan ”ulkomaalaisagenttilaista”, jonka kumoamista järjestöaktiivit vaativat. He myös vaativat määrittelemään juridisesti poliittisen toiminnan -käsitettä. Silloin perustuslakioikeus hylkäsi kantelun, mutta alensi sakkoja. Toisaalta, tuomari Vladimir Jaroslavtsev esitti käsittelyn aikana eriävän mielipiteensä: hänen mielestään koko ”ulkomaalaisagenttilaki” olisi kumottava miltei kokonaan.

Fontanka.fi

Ei kommentteja

Ei kommentteja

Lisää kommentti:

Voi myös kirjautua ennen kommentointia.