• ru
  • fi
Etusivu / Artikkelit ja uutiset / Politiikka, Talous, Yhteiskunta

Asianajaja: oikeudenkäynti JUKOS:in 50 miljardista maksaa Venäjälle vain mainetta

Asianajaja: oikeudenkäynti JUKOS:in 50 miljardista maksaa Venäjälle vain mainetta
Kuva: Sergei Konjkov, DP
24 Kesäkuu 2015 / Politiikka, Talous, Yhteiskunta

JUKOS -yhtiön entisten osakeomistajien vaatimus Venäjän valtion ulkomailla sijaitsevien omaisuuksien jäädyttämisestä ei toteudu lähipäivinä. Nyt käynnistetään vasta omistusten etsintäprosessia, selittää Fontankalle Venäjän kansainvälisten suhteiden instituutin kansainvälisen oikeuden osaston professori, lakitieteen tohtori asianajaja Dmitrii Labin.

Vaikka Haagissa toimiva kansainvälinen välimiesoikeus on päättänyt, että Venäjän valtion on maksettava JUKOS:in entisille osakkeenomistajille huikeat 50 miljardia dollaria, korvausten saaminen voi osoittautua pitkäksi ja vaivalloiseksi prosessiksi, jonka lopputulos ei ole lainkaan selvä ja jonka ainoiksi rahansaajiksi osoittautuisivat kansainväliset lakimiehet.

Päätös korvausten maksamisesta tehtiin Haagin välimiesoikeudessa viime vuoden heinäkuussa. Jättikorvauksen lisäksi Venäjän on maksettava myös 65 miljoonan dollarin oikeudenkäyntikulut. Päätös astui voimaan heti, mutta Venäjä sai maksuajan pidennyksen tammikuuhun 2015 asti. Kun maksuaika sitten umpeutui, alkoi juosta maksuviivästyskorko — 1,9% vuodessa. Se tekee 2,6 miljoonaa dollaria päivässä.

Venäjä suostui käsittelemään asiaa oma-aloitteisesti kansainvälisessä välimiesoikeudessa. Ennen käsittelyn alkua asianomainen ja asianosainen valitsevat kumpikin tuomarinsa, minkä jälkeen kaksi valittua tuomaria valitsee kolmannen tuomarin. Venäjän valitsema Stephen M. Schwebel oli kokeneimpia tuomareita. Tässä valinnassa näkyi monien mielestä Venäjän hyvä tahto ja pyrkimys oikeudenmukaiseen ratkaisuun. Oikeudenkäynnin perusteena käytettiin kuitenkin energiasopimusta, joka oli Venäjän valtion hyväksymä ja ilman virallista ratifiointia. Oikeudenkäynnin alkuvaiheessa Venäjä kumosi oman hyväksyntänsä. Venäjän puolustus yritti käyttää tätä hyväksynnän kumoamista oikeudenkäynnissä asianomaisensa eduksi, mutta tuomarit katsoivat asiaa toisin.

Viestit Venäjän valtion omaisuuksien mahdollisesta jäädyttämisestä huolestuttivat maan johtoa. Venäjän Duuman puhemies Sergei Naryškin vertaili omaisuuksia selvitteleviä Belgian viranomaisia rosvoihin.

Toisin kuin Naryškin, Dmitrii Labin ei toistaiseksi näe syytä huoleen. Hänen mukaansa kyse on tällä hetkellä ainoastaan omaisuuden etsimisestä ja selvittämisestä. Vasta selvittämisen jälkeen voidaan tehdä vaatimus omaisuuden jäädyttämisestä sen maan oikeuteen mistä omaisuus löytyy, tämän jälkeen paikallisen oikeuden päätös mahdollistaa varsinaisen jäädyttämisen.

Etsintöjä on jo aloitettu muutamassa maassa, mikä Labinin mukaan todistaa, että asianomaisilla on taloudelliset mahdollisuudet kalliin etsinnän suorittamiseksi. Käytännössä etsintä tarkoittaa, että asianomaiset maksavat lakimiehille, jotka selvittävät onko maassa Venäjän valtion omaisuutta. Diplomaattisuojan alla olevaa omaisuutta ei voi jäädyttää, mutta omaisuuden todellisen aseman ja mahdollisen suojan selvittäminen on myös lakimiesten asia. Esimerkiksi, Venäjän Ordotoksiselle Kirkolle kuuluvia omaisuuksia ei voi luokitella valtion omaisuudeksi, sillä Venäjä on virallisesti sekulaari valtio.

Omaisuuden asema ja suoja määriytyy muun muassa sen käyttötarkoituksen mukaan: diplomaattista suojaa voi nauttia vain julkisessa ja valtion käytössä oleva omaisuus. Mikäli esimerkiksi edustuston kiinteistöjä käytetään kaupallisten tulojen saamiseksi, esimerkiksi vuokraamalla ne, omaisuus voidaan jäädyttää. Labin ei kuitenkaan usko, että diplomaattista suojaa käytetään laajasti hyväksi lisätulojen saamiseksi.

Venäjän presidentin avustajana toimiva Andrei Belousov ilmoitti Venäjän ”ryhtyvän tiettyihin toimenpiteisiin valtion toiminnan puolustamiseksi juridisesti ja oikeuden kautta”. Vaikka välimiehen oikeus on tehnyt päätöksensä, sen paneminen täytäntöön on oma monimutkainen osa prosessia, joka vaatii eri maiden paikallistuomioistuimien osallistumista. Kaikissa vaiheissa voidaan tehdä virallisia valituksia maiden Korkeimpiin oikeuksiin saakka. Venäjä on jo aloittanut valitusprosessinsa ja haastoi JUKOS:in osakeomistajia oikeuteen. Valitukset jarruttavat omaisuuden etsintöjä vielä pitkäksi ajaksi. 

Labin on myös vakuuttunut, että koko uutisointi Venäjän omaisuuden mahdollisesta jäädyttämisestä oli osa tiedotuskampanjaa jonka tarkoitus oli luoda Venäjästä tietynlainen vaikutelma muutama päivä ennen Pietarin Talousfoorumin alkua. Labin katsoo, että venäjän valtio olisi voinut toimia toisinkin, esimerkiksi, suostuminen Välimiesoikeuden käsittelyyn ei ollut hänen mielestään välttämätöntä juuri siksi, että Venäjä ei ratifioinut Energiasopimusta sekä vuoden 1965 Washingtonin sopimusta, joka määrittelee periaatteet valtioiden ja juridisten sekä yksityisten henkilöiden välisten investointikiistojen sovittamiseksi.

Mitä jos kaikkien ja kaikissa maissa käytyjen käsittelyjen päätösten mukaan Venäjän valtion on maksettava JUKOS:in osakeomistajille heidän vaatimansa jättikorvaukset? 

Ihme ja kumma: Labinin mielestä jopa silloin on mahdollista jättää korvaukset maksamatta. Tällainen päätös rikkoisi Venäjän allekirjoittamia kansainvälisiä sopimuksia — ellei Venäjän valtio peruisi osallistumisensa kyseisiin sopimuksiin. Valtiomme menettäisi silloin kasvonsa, mutta mitään kansainvälistä elintä, joka voisi pakottaa valtion maksamaan yksityishenkilöille, ei käytännössä ole olemassa. Korvausten maksu on lopun lopuksi jokaisen valtion oma päätös. Näin ollen käsittely voi tuoda tuloja ainoastaan kansainvälisille lakimiehille.

Tällä hetkellä moni valtio pyrkii Labinin mukaan muokkaamaan kansainvälisen oikeuden järjestelmää- Esimerkiksi, Brasilia lakkasi solmimasta sopimuksia koskien investointisuojaa, Etelä-Afrikan tasavalta perui osallistumisensa kaikkiin vastaaviin sopimuksiin, ja moni muu valtio vastustaa avoimesti kansainvälisen oikeusjärjestelmän menetelmiä ja oikeuksien päätöksiä.

Seurauksena on yksityissijoittajien luottamuksen menettäminen, mutta siitä ei ainakaan Venäjällä tällä hetkellä välitetä.

Irina Tumakova, Fontanka.ru

Ei kommentteja

Ei kommentteja

Lisää kommentti:

Voi myös kirjautua ennen kommentointia.