• ru
  • fi
Etusivu / Artikkelit ja uutiset / Politiikka, Talous

Naryškinin kunnian puolesta?

Naryškinin kunnian puolesta?
Kuva: Sergei Nikolajev, DP
4 Heinäkuu 2015 / Politiikka, Talous

Puhemies Sergei Naryškinin kielteisestä viisumipäätöksestä tyrmistynyt Venäjän Duuma kaavailee ankaria pakotteita Suomea vastaan. Taustana on Venäjän laki joka sallii pakotteiden kohdistamista maihin, joiden politiikka aiheuttaa Venäjän valtiolle merkittävää poliittista tai taloudellista haittaa.

Ehdotuksen niin sanotun pakote- tai erityistoimenpidelain soveltamisesta teki eilen 3 heinäkuuta Duumassa kommunistipuolueen kansanedustaja Leonid Kalašnikov. Laki on ollut voimassa vuodesta 2006. Se määrittelee 8 toimenpidettä, joita Venäjä voi käynnistää toista valtiota ja sen kansalaisia vastaan. Lain mukaan Venäjä voi:

— jäädyttää kaikki sellaiset yhteistyö- ja avustusohjelmat, jotka koskevat taloudellista, teknistä sekä sotilaallista tukea;

— panna täyskieltoon tai rajoittaa merkittävästi kaikkea maiden välistä pankkitoimintaa;

— panna täyskieltoon tai rajoittaa merkittävästi kaikki muut rahaliikenteeseen liittyvät maiden väliset toimenpiteet;

— jäädyttää toistaiseksi tai tilapäisesti ko. maan kohdalla kaikki kansainväliset kauppasopimukset sekä muut Venäjän aiemmin hyväksymät sopimukset, jotka koskevat ulkosuhteita;

— muuttaa vientiin ja / tai tuontiin liittyviä tullimaksuja;

— kieltää ko. maan laivaston käynnit Venäjän satamissa sekä rajoittaa Venäjän ilmatilojen käyttöä koko Venäjän alueella tai tietyillä alueilla;

— rajoittaa matkailua;

— kieltäytyä osallistumasta kansainvälisiin tiede- sekä teknisiin hankkeisiin ja ohjelmiin, mikäli ne toteutetaan yhteistyössä ko. maan kanssa.

Nämä toimeenpiteet sovelletaan, jos ”olosuhteet kokonaisuudessa vaativat välitöntä reaktiota tekoon, joka on ristiriidassa kansainvälisten normien kanssa, tai ulkomaalaisen valtion, sen elinten sekä yksittäisten viranomaisten suorittamaan toimenpiteeseen, joka osoittaa epäystävällisyyttä Venäjää kohtaan, uhkaa Venäjän valtion intressejä ja turvallisuutta, tai loukkaa Venäjän kansalaisten oikeuksia ja vapauksia”. Duuman mielestä Suomen tekemä viisumipäätös, joka kieltää venäläisiltä viranomaisilta pääsyn EU -alueelle, vastaa lain asettamiin ”epäystävällisyyden” merkkeihin.

Viisumeja ei tullut myönnettyä Sergei Naryškinin lisäksi neljälle kansanedustajalle, jotka ovat Aleksandr Babakov, Leonid Slutskii, Valerii Raškin, Oleg Lebedev. Oletettavasti ilman viisumia jäi myös Venäjän parlamentin ylähuoneen Federaationeuvoston jäsen Olga Lebedeva. Heillä oli tarkoitus vierailla Helsingissä Etyj:n juhlakokouksessa 5-9.7.2015.  Kiellon taustalla ovat EU:n asettamat henkilökohtaiset pakotteet. Itseasiassa vieraskunnan oli tarkoitus tuoda kokoukseen ehdotukset pakotteiden peruuttamisesta jäsenmaiden kansanedustajien kohdalla. Saatuaan tiedon viisumipäätöksestä vieraskunta kieltäytyi vierailusta. Helsinkiin on lähdössä Venäjän ainoana edustajana kansanedustaja Nikolai Kovaljov.

Tilanteeseen sopiva lausunto

3 heinäkuuta Duuman ulkosuhdelautakunnan puheenjohtaja Aleksei Puškov esitti yleisistunnossa lausunnon, joka koski viisumipäätösten aiheuttamaa tilannetta. Puškov puhui sanoja ja tunteita säästämättä: hänen mukaansa Etyj:n kokouksesta oli tarkoitus tulla kansainvälinen juhlakokous, mutta juhlan sijaan ”Suomi sai aikaan suuren poliittisen skandaalin”. Hän erityisesti kiinnitti huomiota siihen, että samoina päivinä Helsingin satamaan vierailulle tuli yhdysvaltalainen sotalaiva, joka Puškovin mielestä ikään kuin ”korvasi Venäjän vieraskunnan”.

— Tämä on siis suomalais-venäläisten suhteiden sekä Suomen ulkopolitiikan symboli! — päivitteli puhujapöntössä Puškov, — Venäjän vieraskunnalta pääsy on kielletty, mutta USA:n merivoimien sotalaiva on tervetullut!

Puškov viittasi myös suomalaisiin poliitikoihin, joista ”moni arvostelee avoimesti maansa hallituksen päätöstä”. ”Esimerkiksi,” hän lisäsi, — ”tilanteeseen sopivan lausunnon julkaisi Eduskunnan ulkoisten suhteiden lautakunnan puheenjohtaja herra Kaikkonen”.

Täsmennetään: tällä hetkellä kansanedustaja Kaikkonen on lomalla, josta hän tiedottaa omalla nettisivustollaan. ”Tilanteeseen sopivaksi lauseeksi” Puškov epäröimättä tulkitsi Kaikkosen twiitin, jossa Antti kaikkonen kirjoitti yleisesti, ettei hän hyväksy sitä, että venäläisiä ei päästetty kokoukseen, koska kriisin ratkeaminen vaati mahdollisuuksia keskusteluun.

Lisää painoarvoa

Toimittaja Leonid Laakson mukaan Suomessa Duuman lausuntoihin reagoivat kaikki, jotka seuraavat politiikkaa. Monien mielestä venäläisvieraskunnan poissaolo on erittäin valitettava seikka. Toiset palauttavat keskustelun tilanteen syihin, etenkin Krimiin, jonka Venäjä liitti itseensä vasten Ukrainan rajojen koskemattomuutta takaavaa Budapestin sopimusta.

Laakson mukaan Suomen poliitisten vaikuttajien yleisin mielipide on kuitenkin se, että Venäjän kanssa on ylläpidettävä hyvät naapurisuhteet kaikesta huolimatta.

Samoihin mielipiteisiin viittasi myös kansanedustaja Puškov.

— Helsingistä kuuluvat äänet jotka toivovat, että viisumipäätös ei vaikuta maidemme välisiin suhteisiin. Mutta näillä toiveilla ei ole riittävästi perusteita. Sellaisia toimenpiteitä, joiden seurauksena maan johdon edustaja saa maahantulokiellon, ei voi suorittaa ilman seurauksia.

Seurauksiksi otaksuttavasti muodostuvat vuoden 2006 laissa mainitut pakotteet, joista kansanedustaja Kalašnikov puhui. Hän ehdotti, että Venäjän presidentille tehdään ehdotuksia koskien pakotelain soveltamista Suomen kohdalla. Tämä lisää hänen mukaansa Duuman lausunnon uskottavuutta, ja lausunto ”saa lisää painoarvoa.”

Venäjän ja Suomen monitasoinen yhteistyö sekä matkailijat mainitaan mediassa tässä yhteydessä aika usein. Leonid Laaksi katsoo kuitenkin, että uuden pakoteaallon aiheuttamia tappioita liiotellaan:

— Esimerkiksi, satamakäyntikiellolla ei ole Suomelle mitään merkitystä, sillä tilanne on päinvastainen: venäläiset laivat käyttävät Suomen satamia. Suomen vienti Venäjälle on jo tappionsa kärsinyt. Venäläisten matkailijoiden määrä on pienentynyt 25%. On sääli, jos se kuihtuu olemattomiin, mutta Suomen päätulot eivät tule pelkästä matkailusta.

Kaikki eivät ehkä jaa Laakson optimistista näkemystä, mutta sen todistavat esimerkiksi Valion tilastot. Konsernin vienti oli ennen vuotta 2014 paljolti Venäjä -painotteinen, joten Venäjän asettamat vastapakotteet aiheuttivat Valiolle tuntuvat tappiot. Kuitenkin tilanne kääntyi pian samalla tavoin, kun aikoinaan Georgiassa, jonka viinien tuonti Venäjällä aikoinaan kiellettiin. Valion oli löydettävä uudet markkinat, joten vuonna 2015 konsernin vienti kasvoi 25 miljoonalla eurolla.

Venäjän pakotteet voivat kuitenkin osua hankkeeseen, joiden puitteissa on tarkoitus rakentaa kolme arktista jäämurtajaa Arctech Helsinki Shipyard -telakalla. Tilauksen hinta on huikeat 280 miljoonaa euroa.

Mikä-mikä Etyj?

Etyj -järjestö sai kansanedustaja Kalašnikovilta pelkkiä risuja. Hän kuvasi sitä varsin halveksuvasti ”lähes kuolevaksi”, ja ennusti sen kuolevan varmasti ilman Venäjän osuutta. Naryškinin kohu tarjoaa Kalašnikovin mukaan kaikki mahdollisuudet lopettaa koko Etyj:n toiminta kokonaan, joten loppujen lopuksi venäläisen vieraskunnan poissaololla ei ole niin paljon merkitystä.

Liberaali-demokraattisen puolueen puheenjohtaja kansanedustaja Vladimir Žirinovski kyseenalaisti koko Suomen itsenäisyyden lailliset perusteet

Hänen mielestään Suomen tilanne lähti käsistä jo keisari Aleksanteri I:n aikana, joten syypää-keisarin patsaat pitää siitä johtuen jyrätä pois — myös Helsingissä.

Ainoa kokoukseen lähtijä kansanedustaja Nikolai Kovaljov vuorostaan puhui ”törkeästä Helsingin periaatteiden loukkaamisesta” sekä Ukrainan tilanteesta.

Hänen mielestään koko Ukrainan kriisiä ”vallankaappauksineen” (Kovaljovin käyttämä ilmaisu - kääntäjä) ei olisi olemassa, mikäli Helsingin sopimusta olisi Euroopassa noudatettu — mutta kun sitä ei noudatettu, erään tahon toimenpiteet rikkoivat koko Euroopan turvallisuusrakenteet joita rakennettiin vuosikymmeniä. 

Jäi kuitenkin täysin epäselväksi, mikä maa on Kovaljovin mielestä rikkonut Etyj:n Helsingissä kehitetyt periaatteet sekä kansainväliset oikeudet. 

Irina Tumakova, Fontanka.ru

Комментарии (2):

Ei kommentteja

Lisää kommentti:

Voi myös kirjautua ennen kommentointia.